Materiały dydaktyczne

Tytuł

Autor

Plik

Innowacyjne metody kształcenia - referat

Marek Szafraniec

otwórz

Innowacyjne metody kształcenia - prezentacja

Marek Szafraniec

otwórz

Metoda WebQuest w kształceniu kompetencji kluczowych - referat

Sabina Furgoł

otwórz

Metoda WebQuest w kształceniu kompetencji kluczowych - prezentacja

Sabina Furgoł

otwórz

ePortfolio jako metoda nauczania i oceniania -referat

Lechosław Hojnacki

otwórz

ePortfolio jako metoda nauczania i oceniania - prezentacja

Lechosław Hojnacki

otwórz

Przykładowy WebQuest i praca uczniów

Renata Puchała,

Renata Borowik

otwórz


NazwaRozmiarZmodyfikowano
Plik z1.JPG 24.6KB 19 kwiecień 2011, 20:25